„Асоциация Общество и Ценности”, в качеството на КООРДИНАТОР на СЕДМИЦАТА НА БРАКА В БЪЛГАРИЯ разработва уеб-страница в интернет и страница и/или събитие в социалната мрежа Facebook, в която популяризира инициативата и информира участниците, които я следят и подкрепят.

ТЪРГОВЕЦЪТ, който попълва това заявление, от своя страна се съгласява да подкрепи инициативата на КООРДИНАТОРА в периода 7-14 февруари  и да постави рекламни материали съдържащи: логото, името на инициативата, датите, вида и срока на промоцията, по повод Седмицата на брака на видно място в обекта/сайта, в/чрез който извършва търговска дейност. С поставянето на тези рекламни материали ТЪРГОВЕЦЪТ приема с цел подкрепа на инициативата да направи търговска отстъпка на продаваните от него стоки и/или услуги за семейните двойки или за всички свои клиенти. Търговската отстъпка се определя индивидуално от всеки ТЪРГОВЕЦ и  КООРДИНАТОРЪТ няма право на намеса в това решение.

Търговската отстъпка се предоставя на семейните двойки минимум за/в срока на инициативата (7-14 февруари) или по-голям срок. Приемането на общите условия не задължава по никакъв начин ТЪРГОВЕЦА да заплаща възнаграждение на  КООРДИНАТОРА, за това, че взема участие в инициативата.  

КООРДИНАТОРЪТ има право да публикува кратка информация ТЪРГОВЕЦА, мотивите за подкрепа, посланието към семейните двойки, неговото предложение, по повод инициативата, линк към него в  страницата на събитието на инициативата във Facebook fb.com/brak.bg и/или на сайта на инициативата: www.brak.bg, с  което ТЪРГОВЕЦЪТ е съгласен.

ТЪРГОВЕЦЪТ може да публикува накратко своето предложение към семействата по повод Седмицата на брака, с линк съм сайта си, лого и/или снимка от обекта в събитието през съответната година в страницата във Facebook на: fb.com/brak.bg

ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласява да подкрепя целта на инициативата и по никакъв начин да не уронва престижа й, както и да информира  и запознае с тези условия работещия за него персонал.

След изтичането на упоменатия срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължения към  КООРДИНАТОРА.

КООРДИНАТОРЪТ си запазва правото да откаже да рекламира /постави информация/ в сайта на инициативата www.brak.bg фирма/търговски обект, чиято дейност, стоки или услуги не кореспондират с целите и ценностите залегнали в основата на Седмицата на брака.