Сключените в България граждански бракове за периода 2011-2022 г.

Седмицата на брака се провежда в Англия, Германия, Чехия, Словакия, Румъния, Сърбия, Италия, Белгия, Ирландия, Швейцария, Норвегия, САЩ, Нова Зеландия, Австралия, Холандия, Унгария, Украйна, Южна Африка, Албания, Филипините и др.
* През 2012 г. стартира Седмицата на брака в България

Бракоразводи в България за периода 2011 – 2022г.

Данни на: www.infostat.nsi.bg и www.nsi.bg
Гражданско сдружение „Асоциация oбщество и ценности“ инициира отбелязването на Международната Седмица на брака у нас през 2012 година. Оттогава насам инициативата се разраства с всяка следваща година, благодарение участието и подкрепата на уважавани личности и организации, представители на институции, църкватамедиитепредприемачи и съмишленици на Седмицата на брака у нас.

Данните от последното преброяване през 2021г. сочат, че семействата в България са с 12.2 процента (258 092) по-малко в сравнение с 2011 година.
Средният размер на семействата слабо намалява-от 3.0 лица през 1965 г. на 2.7 лица през 2021 година.

Към 7.09.2021 г. най-голям е броят на семействата, съставени от двама съпрузи/партньори с деца – 767 627. Семействата от двама съпрузи/партньори без деца са 688 760, а семействата, съставени от един родител с деца – 408 745. Броят на съжителстващите на семейни начала между последните две преброявания се увеличават с 34 698. През 2021 г. в съжителство без брак живеят 324 591 (17.4%) от всички семейства в страната.

Делът на семействата, образувани от един родител с деца, нараства от14.7% през 2011 г. до 21.9% от всички семейства в страната през 2021 годинаПрез периода 2011 – 2021 г. намалява броят на семействата, съставени от разведени родители с деца. Техният относителен дял към 7.09.2021 г. е 23.9% от всички семейства, съставени от един родител с деца.

Източник: https://dnes.dir.bg/obshtestvo/topyat-se-semeystvata-u-nas-dvoykite-s-detsa-bez-brak-sa-1-3-raste-broyat-na-samotnite-roditeli
–-
Според данните от преброяването през 2011г. на Националния статистически институт 1 882 000 българи не са семейни, а над 1 290 000  от тях живеят съвсем сами. Всеки пети българин е сам. (виж стр. 28 и 29 http://www.nsi.bg/census2011/NPDOCS/Census2011final.pdf )