Ако сте преподавател във Висше учебно заведение отделете време да поговорите за важността да ценим семейството и да отделяме време за най-близките ни хора. Може да организирате лекция или дискусия, по повод Седмицата на брака, на тема, която прецените че ще е полезна за студентите. Ще се радваме да ни пишете, за да го отразим!  Вижте повече от ТУК.

Ако сте студент и желаете да организирате лекция или дискусия, по повод Седмицата на брака, свържете се със Студентския съвет към вашия ВУЗ и ги помолете за съдействие.

​Свържете се с нас ако желаете да Ви съдействаме с лектори, специалисти или уважавани известни личности, които да поканите на: [email protected]

​​Ако сте учител, класен ръководител или директор на училище, ползвайки ресурси от сайта, можете да организирате:

  • дискусии за важността на изграждане на здрави взаимоотношения между мъжа и жената (за горните класове);
  • разяснения и дискусии  – “Ползите и предимствата на брака“, „В какво мъжете и жените се различават?“, „Как да общуваме по-добре?“ и др.
  • Можете да използвате часа на класния или друг формат.

Свалете си оттук примерни уроци в PDF-формат, които можете да споделите с учениците:

  • Пет определения за семейството – за деца на възраст 6-12 години – в полза на учителя; – изтегли
  • Пет определения за семейството – за горния курс – в помощ на учителя. – изтегли

Ако желаете можете да ползвате разработените уроци, или части от тях, за часа на класа от авторския екип на учебниците по Религия – неконфесионално обучение, одобрени от МОН. Предложените уроци стъпват на съдържанието от учебниците, което е адаптирано за целите на инициативата*. Всички уроци разглеждат ценности или аспекти в контекста на християнската концепция за брак и семейство.

Пакетът за всеки клас включва пълен набор разработки и материали, необходими за провеждане на часа: 1. Презентация за часа (с и без вградени насоки за провеждане на урока в полето “бележки на говорителя”);
 2. Отделен документ с цели на урока и насоки за провеждането му
; 3. Работен лист (ако е приложимо за съответния урок).

Разработените уроци за часа на класа (от 1 до 12 клас) са достъпни на:

1. клас
2. клас
3. клас
4. клас

5. клас
6. клас
7-9 клас
10-12 клас

Отделете време в часа на класния ръководител през януари или февруари и поговорете за семейните ценности и добродетели, които изграждат добрия характер и помагат в отношенията с другите.

* До момента са издадени учебници по „Религия-неконфесионално обучение“ от 1 до 6 клас. Благодарим на авторския колектив на учебниците, който подготви примерни уроци за часа на класа по повод Седмицата на брака за учениците от 7 до 12 клас.