Ще се радваме да се свържете с нас ако представлявате държавна институция и желаете да се включите с подкрепа на Седмицата на брака на: [email protected]

Ако работите в държавна институция помислете и предложете мерки в подкрепа на брака, майчинството, родителството и децата!

​Идеи и вдъхновение може да почерпите от направеното и резултатите в други страни, като например Унгария:

„Все по-голямата подкрепа на семействата от страна на правителството в Унгария създава среда, в която браковете и семействата процъфтяват, а броят на абортите намалява.

Подкрепата е допринесла до осезаем спад в броя на разводите (23 873 през 2010 г. на 18 600 през 2017 г.) и сериозно увеличаване на сключените бракове (35 520 през 2010 г. до 50 600 през 2017 г.). Също така благодарение на нея броят  на абортите се е понижил с над една трета спрямо 2010г. (от 40 449 на 28 500).

„Предпоставка за средното и дългосрочно социално развитие и устойчивостта на Унгария е дълготрайния  обрат в демографските тенденции.“, сподели  Каталин Новак, държавен секретар на Унгария за семейството, младежта и международните отношения по време на провела се международна конференция за живота и семейството. Според нея «целта може да бъде постигната със стабилна, комплексна, целенасочена и гъвкава семейна политика, способна да се адаптира към променящите се нужди и условия.”

Конституцията на Унгария отдава особено значение на семейството, защитава институцията на брака и гласи, че в основата на семейството стоят брака и взаимоотношението на родителя с детето.   Унгария насърчава раждането и ангажимента на родителите към децата. Подходът на страната включва подпомагане на семействата, които ще могат да съчетават трудовите и семейните си задължения. ​
Помощта за семействата включва подкрепа на майчинството, платен отпуск за отглеждане на дете, семейни данъчни облекчения и надбавки за жилищни нужди, данъчни облекчения, които насърчават младите двойки да се женят, ваканционни обезщетения, безплатни ваканционни лагери за деца, субсидирани учебници и намалени разходи за комунални услуги.  Семействата са отчели значително увеличаване на финснсовите си ресурси, вкл. растеж с  63,8% от 2010 г. насам в нетните средни доходи на унгарските семейства, поради самото намаляване на семейното данъчно облагане. 

Статистическите данни за демографското и икономическо развитие в Унгария  между 2010 г. и 2017 г. показват увеличение на броя на новородените.  Според  доклада на Новак, общият  брой на раждаемостта, броят на абортите и разводите е намалял, докато браковете са се увеличили.“ 

Вижте пълния текст на изказването на Каталин Новак, държавен секретар на семейството, младежта и международните отношения в Унгария, озаглавен: Унгарската семейна политика ОТТУК.