Здравите бракове са в основата на всяко здраво общество! 
Помогни ни да достигнем и вдъхновим повече двойки в България да реализират мечтата си за успешен брак!

Стани партньор на Седмицата на брака като дариш през PayPal системата или на банковата сметка на
гражданско сдружение „Асоциация общество и ценности“, координатор на Седмицата на брака в България в:

Първа инвестиционна банка 
BIC: FINVBGSF 
IBAN: BG42FINV91501200027789 (BGN)

Основание за плащане: дарение за Седмицата на брака

Association Society and Values
First Investment Bank
BIC: FINVBGSF 
IBAN: BG42FINV91501200027789 (BGN)
Marriage Week 

Bank address: 37, Dragan Tsankov Blvd.
1797 Sofia, Bulgaria