|

Удовлетвореността от брака – фактори, предизвикателства и решения

Онлайн дискусията по-долу, предвидена за 12.02.2021г,. се отменя поради непредвидени обстоятелства!

Онлайн дискусия на тема: “Удовлетвореността от брака – фактори, предизвикателства и решения” ще се проведе с участието на преподаватели, специалисти и практици в сферата на брачните и семейните отношения, по повод 10-тото честване на Международната Седмица на брака* у нас.

Онлайн събитието ще се състои на 12 февруари, 2021г., петък, от 10:30 до 12:00 часа.

По време на дискусията ще бъдат обсъдени:
=> Кои са факторите, влияещи на партньорските отношения? 
=> Кои са предизвикателствата пред партньорите в изграждането на успешен брак? 
=> Каква е ролята на всеки от партньорите за удовлетвореността във връзката им? 
=> Има ли брачни и партньорски отношения, които да служат като пример за успешен модел?
=> 
Ако трябва да дадем “рецепта” за успешен брак какво следва да присъства в нея? 
=> И още…

Организатор и домакин на онлайн дискусията е катедрата по Психология към Философския факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски”.

В дискусията ще участват:доц. д-р Камелия Ханчева,Румен Георгиев, терапевт и д-р Емелина Заимова-Цанева.

Водещ дискусията: Доцент, д-р Наташа Ангелова, преподавател по психология на семейните отношения, към катедрата по Психология в ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Всеки може да гледа на живо дискусията, без да е необходимо предварителна регистрация, на линка на страницата на Философски факултет на Югозападния университет.

Дискусията ще бъде осъществена чрез онлайн платформата на университета BigBlueButton.

Доц. д-р Камелия Ханчева е специалист в областта на Психология на развитието. Завършила е специалност „Психология“ в Софийски университет, като е придобила образователна и научна степен „Доктор“ в същият университет. От 1999 г. е преподавател в СУ „Климент Охридски“. Тя поддържа частна практика от 20 години, а от последните 7-8 години се занимава и с научно-изследователска работа в областта на семейните отношения. Интересите и опита ѝ са в следните сфери: – родителско-детски отношения и най-ранно развитие; – трансгенерационно предаване на модели на свързване и функциониране, работа с травма от различно естество; – работа със семейства с онкологична болест. Член е на множество организации сред които: Българската асоциация по психотерапия, на Българската асоциация по фамилна терапия и дружество на психолозите в България.

Румен Георгиев е фамилен и арт терапевт към Психотерапевтичен институт по социална екология на личността /ПИСЕЛ/. Румен Георгиев е ученик на Джордж Василиу – един от създателите на системния подход и фамилната психотерапия в края на 50-те г. в САЩ. През 1993 г. Румен Георгиев е основател и председател  на Българската Асоциация по Психотерапия и Психологично Консултиране. Носител на награда за цялостен принос в Развитието на психотерапията в България.  

Д-р Емелина Заимова-Цанева е завършила висшето си образование в ЮЗУ „Неофит Рилски“, където е придобила и образователна-научна степен „Доктор“. В дисертационният си труд изследва връзките между удовлетвореността от брака и удовлетвореността от професионалната дейност. От 2017 г. е щатен преподавател в катедра „Психология“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“. Участник е в национални проекти и програми за консултиране на семейства осиновяващи деца.

*Седмицата на брака има за цел да обедини обществените усилия за насърчаване на брака и традиционните семейни ценности и да помогне на двойките по пътя им към изграждане на успешен брак. Инициативата е вдъхновена и е част от Международната Седмица на брака, която се провежда ежегодно от 7 до 14 февруари, в над 25 страни по света. Вижте повече на: www.brak.bg

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *