| |

България е сред страните с най-малко разводи в Европа

Близо 40 процента от решенията за развод у нас се взимат между 40 и 49 годишна възраст.

Ново проучване установява, че България е сред страните с най-малко разводи в Европа през последните двадесет години, с коефициент от 20 процента на разтрогнатите бракове през първите 15 години от сключването им.

С най-малко разводи и преди нас в тази група е Румъния (14%), следвана от Италия, Полша и Словакия. С най-много разводи е Швеция (36%), следвана от Финландия и Латвия.

Проучването на английската организация „Marriage Foundation“ показва, че нивата на разводите през първите пет години от брака са намалели значително в цяла Европа. Изследването е на база данните на Евростат за броя на разводите, според продължителността на брака през първите 15 години.

Процентът на разводите у нас, 6.5%, през първите 5 години от брака не се е променил от 1990 година насам. Леко увеличение от 2 процента се забелязва при разводите до 10-та година от брака при сключените през 2007 година бракове (14.1%), спрямо тези сключени през 1990-та (12%). 

По брой сключени бракове на глава от населението през 2017 година България е малко под средното равнище, спрямо останалите страни от Европейския съюз, с 4 брака на 1000 души спрямо 4.3 на 1000 души средно за целия ЕС. 

Данните на Националния статистически институт у нас показват, че броят на разводите у нас се е задържал, без особена промяна, през последните две десетилетия. През 2018г., подобно на 2000 г., броят им е 10 596.

Най-много двойки у нас се развеждат във възрастовата група от 40 до 49 години. Това съставлява 38 процента от разводите през 2018г. След тях следват разводите в групата между 30 и 39 годишните – 27 процента. На трето място се нареждат двойките на възраст между 50 и 59 години – 21 процента.

За да се намали броят на разводите у нас, двойките следва да полагат повече усилия, особено във възрастовата група межу 40 и 49 години, когато степента на разводи е най-голяма, съветват специалисти. 

(Нива на разводите по продължителност и година на сключване в България, изт. Marriage Foundation)

С цел превенция на разводите и насърчаване на двойките да полагат целенасочени усилия за връзката си, за девета поредна година в България ще се проведе Международната Седмица на брака. Инициативата се отбелязва ежегодно в над 25 страни по света от 7 до 14 февруари. През последните години известни личности, специалисти в сферата на семейното здраве, представители на неправителствения сектор и институциите, църквите от трите клона на християнството, предприемачи и стотици двойки се включиха в Седмицата на брака. От старта на инициативата у нас броят на сключените бракове е нараснал с 35 процента.

Здравите бракове носят огромна полза за съпрузите и децата. Те създават атмосфера на сигурност и стабилност, заедно с много радост и забавни моменти. Изследванията на социалната наука, през последните 30 години, показват, че мъжете и жените, които са сключили брак и продължават да са в близки взаимоотношения, живеят по-дълго, наслаждават се на по-добро здраве и са по-удовлетворени от живота.Повече информация за инициативите по време на Седмицата на брака у нас може да намерите на www.brak.bg и fb.com/brak.bg

Източник: www.brak.bg

За повече информация: [email protected]

Проучването на английската организация „Marriage Foundation“ на английски език вижте на:
https://marriagefoundation.org.uk/wp-content/uploads/2020/01/MF-analysis-Divorces-rates-falling-across-Europe-1.pdf?fbclid=IwAR25FCGHGcHDRGL13cbkw_774VH8G8sd-rgzOTIiXJKbDYymqlg8RaqiY1E

Бракоразводи/сключени бракове в страните от ЕС, 2016г. от 1965 до 2016г.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Marriage_and_divorce_statistics

Бракоразводи от 2000 до 2018 година у нас, данни на НСИ:
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=906

Бракоразводи през 2018г. по възраст (НСИ): 
https://www.nsi.bg/bg/content/3046/бракоразводи-по-местоживеене-и-възраст-на-разведените-съпрузи

Сключени бракове в ЕС, 2017г.
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190214-1

Нива на разводите в 21 страни от ЕС през първите 15 години, спрямо годината на сключване на брака: 1990, 2002 и 2012, предоставени от „Marriage Foundation“ в Англия.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *